Per què fan mala olor les clavegueres quan està a punt de ploure?

800 600 Neteges Escobar

A tots ens ha passat alguna vegada que de sobte caminat pel carrer ens ha vingut de cop al nas una pudor pestilent de claveguera i hem dit: “Plourà”. I al cap d’unes hores o l’endemà, tempesta. Això ho sabem per saviesa popular i per experiència, però sabem per què passa això científicament?

Comencem pel simple fet de per què les clavegueres fan mala olor en general. Tots els residus que es llancen al sistema de sanejament es descomponen, especialment els residus orgànics que generem a casa i en els banys. Pel seu contingut orgànic, la descomposició la produeixen uns bacteris, que al seu torn creen uns gasos molt desagradables.

Aquesta pudor generalment no surt dels embornals i es manté sota terra, però a vegades la pressió atmosfèrica la treu a la superfície.

Quan hi ha anticicló, és a dir, fa bon temps en general, la pressió atmosfèrica és alta. Això significa que l’aire pesa i les males olors de les clavegueres –entre moltes d’altres conseqüències– es queden sota el terra que trepitgem. En canvi, quan la pressió atmosfèrica és baixa, l’aire pesa poc i permet que la pudor sobresurti i tinguem la sensació que els embornals fan mala olor. Una pressió baixa de l’atmosfera indica que aviat canviarà el temps i que molt probablement plourà, per això la mala olor dels embornals és el millor ‘home del temps’.

I una vegada es posa a ploure, si cau molta aigua, les clavegueres tornen a fer mala olor. L’aigua va ocupant espai en els col·lectors, cosa que provoca que l’aire i els gasos de la descomposició dels residus orgànics que anteriorment ocupaven tot aquest espai, es vegin obligats a sortir per l’únic respirador que tenen: els embornals dels carrers.

A casa no ha de passar

Si en el nostre habitatge ens passa el mateix, mal senyal. A casa no hauríem de notar que puja la pudor de claveguera pel vàter o per la pica perquè les canonades tenen el sistema del sifó (una curvatura de la canonada en forma d’U) perquè hi hagi sempre aigua estancada i això impedeixi que les males olors pugin.

Però si noteu a casa aquesta olor característica, primer proveu de tirar la cadena del vàter una vegada, o fer córrer l’aigua de l’aixeta una estona. Pot ser que per algun motiu el sifó no hagi fet la seva funció, però tirant aigua una altra vegada se solucioni. Però si fem això i la pudor persisteix, caldrà trucar a un lampista. Pot ser que el sifó perdi aigua o algun desperfecte pitjor.

Si això passa, pots trucar a Neteges Escobar i ens encarregarem del problema.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button