Certificats

Neteges Escobar posseeix els següents certificats

  • Complim la normativa d’ADR, tenint els nostres equips preparats per a poder transportar qualsevol residu del tipus de Matèries Perilloses.
  • Neteges Escobar compleix amb la Llei de Protecció de Dades acordada a l’article 12.2a del Reial decret 428/1993 i l’article 7 del Reial decret 1332/1994 del 20 de juny vigent de conformitat en la disposició Transistoria tercera de la Llei Orgànica 15/1999. [Descàrrega PDF de Llei Orgànica de Protecció de Dades]
  • BUREAU VERITAS, Certification, certifica que el sistema de gestió de la qualitat de l’organització de L.A. ESCOBAR S.L. que aplica en totes les seves activitats desenvolupades en els centres de treball és conforme a la norma ISO 9001:2008.
  • Tots els nostres vehicles de tipus RG-CIS, estan autoritzats per la Junta de Residus per fer els transports dels grups de residus esmentats. Codi de transportista T-298.
  • Nº registre de tancs: B5195CAT/LgB
  • Codi sanitari per transport d’aigua per a consum humà 08076