Neteges Industrials

Oferim als nostres clients un servei professional, ja siguin particulars o empreses. Estem especialitzats en el sector de les neteges industrials tals com:

• Neteja de basses i decantacions de depuradores
• Buidat i neteja de reactors de depuradores
• Neteja de tancs de combustible
• Condensadors
• Neteja de dipòsits o tancs d’aigua
• Neteja de torres de refrigeració. Nº de registre B5195CAT/LgB
• Neteja de col·lectors amb camió d’equip de reciclatge d’aigua.
• Neteja d’intercanviadors de calor a 600 BAR
• Transport de bentonita

Call Now Button