Neteges urbanes

Oferim als nostres clients un servei professional, ja siguin particulars o empreses. Estem especialitzats en el sector de les neteges urbanes tals com:

• Desembossaments de canonades
• Neteja de clavegueram, embornals, reixes pluvials
• Neteja d’arquetes, sifons i baixants
• Neteja de canonades de poc diàmetre ( rentadores, piques, dutxes, banyeres…)
• Buidat de fosses sèptiques
• Serveis de manteniments de Comunitats
• Localització de registres ocults
• Neteja a pressió del sòl
• Neteja i buidat de tancs de combustible
• Neteja de col·lector amb camió d’equip de reciclatge d’aigua.
• Neteja de piscines
• Neteja de dipòsits d’aigua
• Transport d’aigua per piscines- capacitat per descarregar 20.000L a 80 metros de distancia i a una alçada de 20 metros.
• Neteja de passos de carretera
• Neteja de pàrquings inundats.
• Buidat del forat de l’ascensor.

Call Now Button