Evitar el risc de legionel·la

800 600 Neteges Escobar

Com puc evitar el risc de legionel·la? Aquesta malaltia deriva de la inhalació dels aerosols que contenen el bacteri, que viu a les aigües superficials naturals. El perill és que proliferi en els sistemes d’abastaments urbans i per això Neteges Escobar t’ofereix els millors especialistes en la neteja de torres de refrigeració.

Cada cert temps posem les notícies i ens parlen d’un brot de legionel·losi, ja sigui en un pavelló, unes oficines, una escola o un hospital. La legionel·la és una bactèria que viu en circuits d’aigua i acostuma a ser inofensiva, però en determinades circumstàncies com aigües estancades o davant l’acumulació de matèries de corrosió, fangs o amebes, que faciliten que es multipliqui, pot arribar a concentracions que són perjudicials per a les persones.

L’aparició de la legionel·la no és un fenomen senzill, però que es segueix produint. Cal una combinació de factors. Si en unes torres de refrigeració hi ha una alta concentració de bacteries a l’aigua que entra des de la xarxa pública pot donar pas a unes condicions incontrolables, generant micro-gotes d’aerosols que seran inhalades per les persones infectades. El risc s’incrementa si a l’escola, oficines o hospital, per citar tres exemples, hi ha gent amb les defenses baixes i encara més si hi ha immunodeprimits. S’ha de tenir en compte també que cada cop hi ha més onades de calor i l’estiu és ben a prop, així que els edificis ja estan fent servir amb intensitat els aparells de refrigeració. I la tendència anirà a més en les pròximes setmanes, augmentant encara més el risc, sobretot si les instal·lacions han estat un temps aturades.

El risc de legionel·la és fàcil d’eliminar. Com? Amb una neteja i desinfecció periòdica de les torres de refrigeració. Recorda que només els professionals estan autoritzats a fer-ho, tal com recull el Reial Decret 865/2003. A Neteges Escobar trobaràs els millors especialistes per fer les revisions i neteges, que es recomana que es facin dos cops l’any. Per tant,  si necessites informació o contractar aquest servei pots posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon o a través del nostre web.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button