Processos industrials: Depuradores

800 600 Neteges Escobar

Actualment som dependents d’una gran quantitat d’aigua per al nostre dia a dia. Litres i litres d’aigua corren per les canonades de les nostres llars, més litres són usats en indústries per tallar, netejar o per la seva producció i hectàrees de camps utilitzen sistemes de reg. Aquesta necessitat ens ha obligat a crear mecanismes per reciclar part de l’aigua utilitzada i dotar-la d’una lògica qualitat mitjançant tractaments en les plantes depuradores.

Però, com funcionen?

En una “Estació Depuradora d’Aigües Residuals” es realitzen tractaments de naturalesa física, química i biològica. Hi ha diversos mecanismes que poden utilitzar-se, però avui explicarem el més estandarditzat.

1. Pretractament: en un primer pas s’eliminaran tots els objectes de major grandària que han estat arrossegats amb les aigües residuals (plàstics, fustes, branques, …) i els greixos flotants. Aquests elements són els més fàcils de retirar i els més nocius per a la resta del circuit de tractament. En aquesta fase preliminar la planta depuradora funciona com un gran colador gegant.

2. Tractament primari: gràcies a tancs gegants que funcionen com decantadors aconseguirem eliminar els sòlids més petits en suspensió. Amb aquest sistema mantenim l’aigua retinguda i aconseguirem sedimentar els residus més pesats. Aquests sediments són retirats de forma automàtica. A partir d’aquest punt, aconseguirem una aigua sense sòlids i preparada per poder començar un tractament biològic.

Què és un tractament biològic? Procés de descomposició de la matèria orgànica mitjançant organismes vius.

3. Tractament biològic o secundari: Ara és el moment que les aigües ja lliures de sòlids flueixin per diferents tancs on viuen bacteris que s’alimentaran de restes orgàniques que hi pugui haver. Durant tot aquest procés, és molt important mantenir l’aigua en moviment amb unes grans aspes per oxigenar-la i que els bacteris puguin viure i fer la seva feina correctament. El resultat ja es considera aigua tractada i ja podria ser reconduïda al medi natural.

4. Tractament terciari: amb una aigua ja tractada, l’únic que podem fer és millorar la seva qualitat per al consum humà i altres funcions de l’aigua que requereixen uns estàndards més alts. Els processos físics i químics seran els encarregats de millorar-la.

partes de una depuradora

Vista la gran importància de les depuradores per al nostre sistema de reciclatge d’aigua, s’entendrà la necessitat de contractar professionals amb experiència per a la neteja de depuradores i els seus col·lectors. Nosaltres tenim l’equip humà més preparat, les eines més modernes i el coneixement de més de 50 anys per realitzar un servei perfecte en les depuradores del nostre territori. Veure servei

022 024 018 011

Comenta

El teu email no es publicarà

Call Now Button

How To Buy Steroids Online Where To Buy Steroid Steroid Store Online Steroid Usa Bodybuilding Steroids For Sale Buy Testosterone Online Usa Real Steroids Sites Best Place To Buy Anabolic Steroids Online Buy Steroids Usa Anabolic Steroids For Sale Online