empresa familiar

Ofrecemos garantías para un trabajo efectivo

A veces no somos conscientes de la importancia que tienen los pequeños gestos cotidianos, sobre todo aquello que influye en el ahorro de algo tan vital como el agua y el cuidado del medio ambiente.

En Neteges Escobar lo tenemos muy claro e intentamos gestionar el agua con las máximas garantías ambientales y de ahorro. Para poner un ejemplo, tenemos entre […]

Oferim garanties per a un treball efectiu

De vegades no som conscients de la importància que tenen els petits gestos quotidians, sobre tot allò que influeix en l’estalvi d’una cosa tan vital com l’aigua i la cura del medi ambient.

A Neteges Escobar ho tenim molt clar i intentem gestionar l’aigua amb les màximes garanties ambientals i d’estalvi. Per posar un exemple, tenim entre la nostra flota de […]

Neteges Escobar: Tradició familiar i aposta per les noves tecnologies

Neteges EscobarS.L. som una empresa familiar dedicada a la neteja i al manteniment de canonades d’aigües residuals amb més de mig segle d’experiència que aposta per la qualitat i la innovació.

Des que ens vam fundar l’any 1959 hem optat sempre per totes aquelles millores que ajudin a facilitar la feina que realitzem. Vam començar amb el buidat de pous morts […]

Neteges Escobar: Tradición familiar y apuesta por las nuevas tecnologías

Neteges Escobar S.L. somos una empresa familiar dedicada a la limpieza y al mantenimiento de tuberías de aguas residuales con más de medio siglo de experiencia que apuesta por la calidad y la innovación.

Desde que nos fundamos en 1959 hemos optado siempre por todas aquellas mejoras que ayuden a facilitar el trabajo que realizamos. Empezamos con el vaciado de pozos […]