Archives

Neteges Escobar: Tradició familiar i aposta per les noves tecnologies

Neteges EscobarS.L. som una empresa familiar dedicada a la neteja i al manteniment de canonades d’aigües residuals amb més de mig segle d’experiència que aposta per la qualitat i la innovació.

Des que ens vam fundar l’any 1959 hem optat sempre per totes aquelles millores que ajudin a facilitar la feina que realitzem. Vam començar amb el buidat de pous morts […]

Neteges Escobar: Tradición familiar y apuesta por las nuevas tecnologías

Neteges Escobar S.L. somos una empresa familiar dedicada a la limpieza y al mantenimiento de tuberías de aguas residuales con más de medio siglo de experiencia que apuesta por la calidad y la innovación.

Desde que nos fundamos en 1959 hemos optado siempre por todas aquellas mejoras que ayuden a facilitar el trabajo que realizamos. Empezamos con el vaciado de pozos […]