Archives

El sistema de clavegueram ha d’estar net

Les xarxes de clavegueram són el mecanisme que té la nostra societat per evacuar aigües residuals, industrials i pluvials. Aquestes estructures hidràuliques són les encarregades de fer circular els líquids sota les vies públiques i evacuar segons el seu origen.

A causa del seu funcionament per gravetat, cal que tinguin un bon manteniment de l’interior de la canonada. Aquesta ha d’estar […]

El sistema de alcantarillado debe estar limpio

Las redes de alcantarillado son el mecanismo que tiene nuestra sociedad para evacuar aguas residuales, industriales y pluviales. Estas estructuras hidráulicas son las encargadas de hacer circular los líquidos bajo las vías públicas y evacuarlas según su origen.

Debido a su funcionamiento por gravedad, es necesario que tengan un buen mantenimiento del interior de la tubería. Esta debe estar en buenas […]

Hi havia una vegada unes canonades roses…

Hi havia una vegada, una bonica ciutat on les canonades es van pintar de rosa… seria un bon inici de conte? Potser, però més que un conte, és una realitat. Us explico:

Aquesta ciutat es troba a Alemanya i és la preciosa Berlín. Cal tenir en compte, abans de començar, que un dels orígens del seu nom el deu a la […]

Había una vez unas tuberías rosas…

Había una vez, una bella ciudad donde las tuberías se pintaron de rosa… ¿sería un buen inicio de cuento? Quizás, pero más que un cuento, es una realidad. Os cuento:

Esta ciudad se encuentra en Alemania y es la preciosa Berlín. Hay que tener en cuenta, antes de empezar, que uno de los orígenes de su nombre lo debe a la […]

Olors de canonades que arruïnen visites

No hi ha pitjor sensació que arribar a un comerç i que els desguassos facin mala olor, o convidar a algú a casa i que de les canonades del lavabo en surti una olor desagradable.

Hem de ser conscients de la importància que té l’olfacte, un sentit que mai descansa, fins i tot quan dormim olorem. Si tenim un restaurant o […]

Olores de tuberías que arruinan visitas

No hay peor sensación que llegar a un comercio y que los desagües huelan mal, o invitar a alguien a casa y que de las tuberías del lavabo salga una olor desagradable.
Debemos ser conscientes de la importancia que tiene el olfato, un sentido que nunca descansa, incluso cuando dormimos olfateamos. Si tenemos un restaurante o hemos invitado a alguien a […]

Inspecció canonada amb càmera, la solució!

A Neteges Escobar sempre trobem la millor solució per als problemes de canonades plantejats pels nostres clients. Els nostres anys d’experiència dins el sector ens donen els coneixements i vivències necessàries per desenvolupar un treball ràpid i eficaç.

Un dels problemes que ens podem trobar quan arribem al lloc per realitzar un servei de manteniment o embussament de canonades és la mala informació […]

Inspección tubería con cámara, ¡la solución!

En Neteges Escobar siempre encontramos la mejor solución para los problemas de tuberías planteados por nuestros clientes. Nuestros años de experiencia dentro del sector nos dan los conocimientos y vivencias necesarias para desarrollar un trabajo rápido y eficaz.

Uno de los problemas que nos podemos encontrar cuando llegamos al sitio para realizar un servicio de mantenimiento o embozo de tuberías es […]

La Festa Major de Malgrat de Mar

Molt contents d’haver pogut col·laborar en les festes de Malgrat de Mar que es van celebrar la setmana passada.

Com cada any, han estat dies de molta diversió per als nostres veïns i per a tot el nostre equip. Malgrat de Mar és la nostra ciutat i ens sentim molt arrelats a les seves tradicions, establiments i a qualsevol esdeveniment que es produeix […]

La Fiesta Mayor de Malgrat de Mar

Muy contentos de haber podido colaborar en las fiestas de Malgrat de Mar que se produjeron la semana pasada.

Como cada año, han sido días de mucha diversión para nuestros vecinos y para todo nuestro equipo. Malgrat de Mar es nuestra ciudad y nos sentimos muy arraigados a sus tradiciones, establecimientos y a cualquier evento que se produce en sus maravillosas […]