Archives

Ofrecemos garantías para un trabajo efectivo

A veces no somos conscientes de la importancia que tienen los pequeños gestos cotidianos, sobre todo aquello que influye en el ahorro de algo tan vital como el agua y el cuidado del medio ambiente.

En Neteges Escobar lo tenemos muy claro e intentamos gestionar el agua con las máximas garantías ambientales y de ahorro. Para poner un ejemplo, tenemos entre [...]

Oferim garanties per a un treball efectiu

De vegades no som conscients de la importància que tenen els petits gestos quotidians, sobre tot allò que influeix en l’estalvi d’una cosa tan vital com l’aigua i la cura del medi ambient.

A Neteges Escobar ho tenim molt clar i intentem gestionar l’aigua amb les màximes garanties ambientals i d’estalvi. Per posar un exemple, tenim entre la nostra flota de [...]

Segueix-nos a xarxes socials, no et penediràs

La nostra preocupació va més enllà del desembossament d’una canonada a la llar o d’un WC en un bar o restaurant; el nostre objectiu final és tenir clients satisfets amb la nostra solució i que ens tinguin en ment quan succeeixi un problema amb les canonades o vulguin realitzar un manteniment preventiu en el sistema de desguassos de la seva comunitat.

Per [...]

Síguenos en redes sociales, no te arrepentirás

Nuestra preocupación va más allá del desatasco de una tubería en el hogar o el desembozo de un WC de un bar o restaurante; nuestro objetivo final es tener clientes satisfechos con nuestra solución y que nos tengan en mente cuando ocurra un problema con las tuberías o quieran realizar un mantenimiento preventivo en el sistema de desagües de su [...]

Un 2018 sense embussos en canonades

Comença un nou any i entre els propòsits volem que aparegui tenir una millor cura de les nostres canonades i baixants, sigui a casa o al negoci. En molts dels nostres serveis comprovem que la causa més freqüent d’embussos a les canonades és el mal ús que es realitza d’elles.

Amb petits gestos quotidians podem minimitzar el risc i tenir una millor salut i estalviar-nos [...]

Un 2018 sin atascos en tuberías

Empieza un nuevo año y entre los propósitos queremos que aparezca el tener un mejor cuidado de nuestras tuberías y bajantes, ya sea en casa o en el negocio. En muchos de nuestros servicios comprobamos que la causa más frecuente de atascos en las tuberías es el mal uso que se realiza de ellas.

Con pequeños gestos cotidianos podemos minimizar el [...]

De què estan fetes les canonades que transporten aigua?

Potser t’has preguntat alguna vegada de què estan fetes les canonades que transporten aigua, o potser no i t’ho estàs preguntant ara. Si una d’aquestes opcions es compleix, segueix llegint.

Hi ha 2 categories principals, les canonades de metall i les de plàstic i cadascuna d’elles té especificacions diferents. En aquest post, escriurem els trets principals de cada un dels materials [...]

¿De qué material están hechas las tuberías que transportan agua?

Quizás te hayas preguntado alguna vez de qué están hechas las tuberías que transportan agua, o quizás no y lo estás haciendo ahora. Si una de estas opciones se cumple, sigue leyendo.

Hay 2 categorías principales, las tuberías de metal y las de plástico y cada una de ellas tiene especificaciones diferentes. En este post, vamos a describir los rasgos principales [...]

Tinc un embús! Truco a un lampista o millor a una empresa de desembussament de canonades?

Si has tingut aquest dubte sobre les canonades de casa teva, has de saber que no ets la/l’únic/a. És un dubte freqüent.

Un lampista és ben coneixedor del sistema de canonades i desguassos de casa, a més és capaç de reparar qualsevol desperfecte que hi pugui haver. Però, què ens pot proporcionar una empresa de desembussos de canonades?

Les empreses com Neteges Escobar, estem especialitzades [...]

¡Tengo un atasco! ¿Llamo a un fontanero o mejor a una empresa de desatasco de tuberías?

Si has tenido esta duda sobre las tuberías de tu casa, tienes que saber que no eres la/el única/o. Es una duda frecuente.

Un fontanero es bien conocedor del sistema de tuberías y desagües de casa, además es capaz de reparar cualquier desperfecto en ellas. Pero ¿qué nos puede proporcionar una empresa de desatasco de tuberías?

Las empresas como Neteges Escobar, estamos [...]