Arqueta buidada, canalització festejada

Arqueta buidada, canalització festejada

Una ARQUETA és un petit dipòsit on es reben canalitzacions o conductes subterranis per a el posterior enllaç i distribució. Estan situades sota de sòl i cobertes amb una tapa per a poder accedir-hi per la seu dessembossament i manteniment.

Quins tipus d’arquetes podem trobar?

Arquetes de pas, aquest dipòsit serveix per connectar dos conductes sense zones corbes. Aquest tipus d’arqueta permet tenir localitzats els punts més conflictius de la xarxa de sanejament.

Arquetes sifòniques, situades just abans de la connexió a la xarxa general i ens serveix per evitar males olors.

Arquetes separadores de greixos, com el seu nom bé indica serveixen per evitar que productes grassos arribin a la xarxa general.

Arquetes a peu de baixant, és important la seva ubicació just a sota dels baixants verticals d’aigües pluvials i fecals i connectar-les amb la xarxa general horitzontal.

Arquetes de reunió, amb aquest dipòsit unim totes les canalitzacions internes d’una parcel·la i la unim a la xarxa general.

Vist tots els usos que els podem donar, ens adonem comptede la importància de mantenir-les sempre desembossades, un mal manteniment de les arquetes pot provocar males olors a l’interior de locals o habitatges o inundacions inesperades que produeixin greus problemes.

La majoria d’inundacions de pàrquings o inundacions de baixos són conseqüència d’un taponament per mal manteniment de les arquetes situades sota dels baixants pluvials, sobretot en època de fortes pluges.

A Neteges Escobar comptem amb una càmera robot que pot inspeccionar no només la cavitat de l’arqueta, sinó també les canonades que connecten amb ella per observar si hi ha alguna deficiència o embossament que no es pugui ser observat a primer cop d’ull. Un cop localitzat l’embossament, si n’hi ha, també podem utilitzar aigua a molt alta pressió per al seu netejat i resolució del problema.

 

Deja un comentario

Your email address will not be published.